Grind/split mat

Moeite met kiezen uit 500 stenen? Geen nood, gebruik onze adviestool!

Adviestool

Start met het aanleggen van een funderingslaag. Voor siertoepassingen kan een aangetrild zandbed volstaan. Voor zwaardere belastingen is een fundering van bijv. gebroken puin (menggranulaat) noodzakelijk. De beste korrelverdeling hiervoor is 0/16, 0/32 of 0/40mm. De benodigde laagdikte varieert van 15 - 50cm.

Het is aan te raden boven op de fundering een aangetrilde egalisatielaag (3-5cm) aan te leggen. Dit kan o.a. met Breekzand, Lava of ander fijn grind (formaat 0/2 of 0/4mm).

 

U plaatst nu de platen, in halfsteens verband, op de egalisatielaag. Grondpennen o.i.d. zijn niet nodig, tenzij u het geheel op een helling aanlegt (max. 15%). Bij de kanten (of voor uitsparingen) zaagt u de platen met een hand of elektrische zaag op maat.

 

Platen leggen

Nu kan het grind of split kan in de platen gestrooid of gestort worden. De benodigde laagdikte is 5-6cm, zodoende is per 20m2 1m3 grind of split nodig. Hark het grind overal goed door, zodat alle platen volledig gevuld worden.